Skip to main content

Misja

Naszą misją jest skuteczne działanie na rzecz osiągnięcia rocznie poziomu minimum 3% renowacji budynków w Polsce połączone ze wzrostem udziału kompleksowych, głębokich renowacji. 

Uważamy, że obecnie jako kraj, mamy po raz pierwszy szansę przeprowadzenia na szeroką skalę i w szybkim tempie prac modernizujących budynki. Temu ma służyć Fundusz Odbudowy. Widzimy w tym korzyści społeczne, zdrowotne i ekonomiczne, których nie osiągniemy innymi działaniami.

Chcemy być mocnym głosem sektora biznesu w zakresie efektywności energetycznej budynków w Polsce, być partnerem organizacji i instytucji zajmujących się tym tematem w Polsce, regionie Europy Centralnej i Wschodniej
i na poziomie Unii Europejskiej.

Swoją wiedzą, doświadczeniem w zakresie efektywności energetycznej budynków pragniemy się podzielić z każdym, kto chce wykorzystać to na drodze do jej poprawy: urzędnikami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi.

Działamy w zakresie

Rekomendacje

Współpraca

Raporty

Edukacja

Aktualności

Zobacz wszystkie

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi działaniami a także z wydarzeniami z zakresu efektywności energetycznej w budynkach oraz z ciekawymi raportami czy publikacjami. 

Zobacz wszystkie

Nasi członkowie

O nas

Jesteśmy międzysektorową grupą ekspercką zajmującą się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków